Vilka är vi?

RJ – Din Livsmedelsgrossist sedan 1989

Vi vill önska Dig varmt välkommen till oss på RJ – Din livsmedelsgrossist sedan 1989!
RJ har mer än 30 års erfarenhet av branschen vilket gör att Du i oss, har funnit en samarbetspartner som vet vad vi talar om, på riktigt!

Vi startade vår verksamhet under namnet Grönsaksjouren och blev sedermera Restaurangjouren i Sverige AB och för att nu kort och gott heta RJ – Din livsmedelsgrossist sedan 1989. På andra sidan kan du läsa mer om vår historia som har tagit oss hit där vi befinner oss idag.

RJ är ett företag som naturligtvis är IP, EKO, MSC och ASC certifierade för Din säkerhet och trygghets skull. Vi levererar Kött, Fisk, Fågel, Frukt & Grönt, Mejeri, Kolonial och Non-food, det vill säga allt Du kan tänka Dig behöva för Din verksamhet. Vi levererar till Dig, vart Du och Din verksamhet än befinner Er i Sverige. Vi vill ge Dig service som är service på riktigt!

Årtal och händelser i urval från vår historia

  • 1989 Startar Grönsaksjouren – Restaurangernas bästa vän.

  • 2005 Startar Grönsaksjouren Färskskuret avdelning för förädling av frukt och grönt.

  • 2008 Byter vi namn till Restaurangjouren i Sverige AB.

  • 2008 Breddar vi vårt sortiment med kött, fisk och fågel.

  • 2017 Flyttar vi till mer ändamålsenliga lokaler i Huddinge från Årsta.

  • 2019 Startar vi vår egen köttfabrik Länna Kött & Charkproduktion en del av RJ

  • 2020 Öppnar vi upp vår webbportal för privatperson för att även nå den marknaden.

  • 2021 Flyttar vi till större lokaler i Tumba då vi har växt ur våra i Huddinge.

  • 2021 Blir vårt namn kort och gott RJ – Din livsmedelsgrossist sedan 1989.

RJ – Vår historia från 1989 fram till idag

Grönsaksjouren, nuvarande RJ, levererade färska grönsaker till Ho.Re.Ca. (Hotell, Restaurang, Café) branschen redan 1989. Med tiden utvecklades sortimentet i och med att efterfrågan på fler produktkategorier från våra kunder ökade och vi började sälja kolonialvaror, frysta varor, ost och mejeri.

Men detta var inte nog, utan våra kunder efterfrågade även färdigskuren frukt och grönt och 2005 startades Färskskuret. I den anläggningen började vi producera stora volymer av förädlade grönsaker utan några som helst tillsatser, till både industrier och restauranger. Endast vatten för att tvätta och skölja användes.  (Förutom i förädlad potatis *).

Utbudet växte även med kategorin kött, fisk och fågel samt en egen köttfabrik.

Vi ser med stor ödmjukhet fram emot vad vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kommer att åstadkomma de närmaste åren!

Vår vision:
Att underlätta för Hotell, Restaurang, & Café, Dagligvaruhandeln samt Sveriges Kommuner och Regioner att få allt inom livsmedel levererat från ett och samma företag, till en hög kvalitét och förmånligt pris för att därigenom skapa en effektivare och rikare vardag för dess inköpare.

Vår affärsidé:
Att leverera färskvaror till Hotell, Restaurang, & Café (Ho.Re.Ca.), Dagligvaruhandeln (DVH) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) över hela Sverige.

Miljöpolicy

Restaurangjourens miljöpolicy

Företagets ambition är att erbjuda miljövänliga produkter med så liten påverkan av vår gemensamma miljö som möjligt, samt uppfylla de förväntningar som våra kunder och övriga intressenter har på oss gällande minskad miljöpåverkan. Företaget skall alltid sträva efter ett resurssnålt och miljövänligt tillhandahållande av produkter – hela vägen från producent till vår kund. Vår verksamhet skall uppfylla gällande miljölagstiftning samt vara så effektiv som möjligt avseende energi och resursanvändning. Vår ambition är alltså att i allt – där det så är möjligt – använda sig av ett miljövänligt alternativ. ”Att tänka miljö och att agera i miljöfrågor är även vårt ansvar”.

Leverantörer

Företaget ställer krav på samtliga leverantörer att uppfylla gällande miljölagstiftning, nationellt och internationellt. Vår miljöpolicy ligger också till grund vid val av leverantör. Våra leverantörer och entreprenörer skall följa våra miljökrav.

Transporter

Samtliga transporter som sker för företaget skall utföras med så liten klimatpåverkan som möjligt, oavsett om transport sker i egen regi eller genom externt transportföretag. Detta uppnår vi genom exempelvis: • låga utsläpp genom att använda moderna bilar • utbildade chaufförer ECO-driving

Förpackningar

Gällande emballage och förpackningsmaterial är företagets målsättning att alltid använda ett så miljövänligt material som möjligt. Leverantören skall, när så är tillämpligt, uppvisa gällande certifikat som intygar materialets lämplighet för avsedd produkt/råvara. Företaget arbetar också för att finna alternativa och mer miljövänliga förpackningsmaterial tillsammans med sina respektive leverantörer.

Uppföljning av miljömål

Företaget har löpande möten (HACCP-gruppen) där vi följer upp så att vår Miljöpolicy efterlevs och förbättras.
Våra riktlinjer är att;
• Vi ska aktivt samarbeta med myndigheter, branschorganisationer, kunder och leverantörer för att söka nya och bättre lösningar för att minska negativ inverkan på miljön.
• Vi ska förebygga föroreningar samt stegvis minska energi-användning, avfallsmängd och utsläpp av miljö- och klimatpåverkande ämnen i relation till producerad volym genom en ständig förbättring av vårt miljöledningssystem, våra produktionsmetoder och vår utrustning.
• Vi ska efterleva lagar och förordningar samt andra krav som företaget berörs av och som kan relateras till våra miljöaspekter.

Certifieringar

Vi är är IP, EKO, MSC och ASC certifierade för Din säkerhet och trygghets skull.

Då vi levererar allt inom livsmedel till Er är det viktigt för oss att vi Ni känner Er trygga med oss som leverantör. Med certifiering av IP Livsmedel kan vi på ett effektivt sätt visa Er att livsmedelssäkerheten är på plats i företaget och att kylkedjor följs. Certifiering av livsmedelssäkerhet är ett krav för att få leverera till oss.

Vi är även Certifierade för EU-ekologisk produktion vilket innebär att vi förhåller oss tillsammans med våra leverantör att följa de lagar och regler som gäller vi inköp och försäljning av ekologiska produkter.

Vill du vet mer om MSC och ASC så kan läsa på vår sida om Fisk & Skaldjur 

Våra Certifikat