Miljö & Kvalitét

Miljö och kvalitet

Restaurangjouren i Sverige AB jobbar aktivt efter att skapa ett gott företagsklimat med fokus på miljö och samhällsåtaganden.

Samhällsåtaganden
Restaurangjouren använder sig av Arbetsförmedlingen samt nystartsprojekt med syfte att anställa personer som står utanför arbetsmarknaden pga nedsatt förmåga eller funktionshinder.

Sponsring
Vi sponsrar olika aktörer i närområdet med syfte att stärka den lokala idrottsnäringen samt att aktivera ungdomar på ett positivt sätt.

Miljöpåverkan
Vi samarbetar med våra leverantörer för att på ett effektivt sätt samlasta våra transporter med syfte att minska utsläpp samt onödiga leveranser.
Svensk Returhantering med SRS Backar använder vi för att minska avfallshanteringen.

• Medarbetare/Utbildning
Vi har kollektivavtal för att trygga våra anställda samt skapa en rättvis arbetsmiljö. Vi utbildar ständigt våra medarbetare för att kvalitetssäkra verksamheten.

Kvalitetssäkring och spårbarhet
Som ett led i vårt kvalitetsarbete har vi uppgraderat oss till IP Livsmedel där vi som leverantör kvalitetssäkrar vår verksamhet och spårbarhet.
Vi genomför en leverantörsbedömning av våra leverantörer som säkerställer att dom minst är godkända enligt miljö och hälsa.

Comments are closed