IP

IP Livsmedel

Restaurangjouren i Sverige AB är sedan starten av 2013 ett IP certifierat företag. Detta innebär att vi har full koll på hanteringen av produkten från det att den kommer in till den levereras fram till kund. Vi har en spårbarhet på våra produkter så att vi kan spåra från vilken gård produkten du som slutkonsument förtär kommer ifrån.
I IP certifieringen för livsmedel så ingår även att man gör en faroanalys enligt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och att man har rutiner för god grundhygien.

Du kan ladda ner vårt certifikat här:
IP Livsmedel

Comments are closed